Porin Videotuki

Tietoa ja palveluja

Porin Videotuki

Laitevuokraus

Editointi

Digitointi

Yhteystiedot

Asiakasryhmille

Kouluille ja oppilaitoksille

Kaupungin
virastoille ja laitoksille

Porilaisille

Opiskelijoille

Porin videotuki

Porilaisille

Tyypillisimpiä porilaisten käyttämiä Videotuen palveluita ovat digitointi- ja kopiointityöt, sekä laitevuokraukset esimerkiksi erilaisia juhlakuvauksia varten.

Digitoinnit ja kopioinnit pyrimme toteuttamaan nopealla aikataululla ja korkealla laadulla. Digitointiyksiköstämme löytyy myös jo harvinaiseksi luokiteltava Sonyn 8mm ja Hi8 nauhuri.


Vuokrattavan kuvauskaluston joukosta löytyy myös helppokäyttöisiä mutta silti laadukkaita kameroita, joilla esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien kuvaus sujuu yksinkertaisesti.


Videotuen edeltäjänä toiminut Porin videopaja tarjosi editointimahdollisuuksia itsepalveluperiaatteella. Videotuki ei pysty tarjoamaan aivan samanlaista palvelua, mutta editoimaan pääsee ja asiakkaan ohjauksella tapahtuva editointikin on mahdollista.


Neuvoja ja opastusta videotekniikan kysymyksissä on myös tarjolla.


Vaikka Videotuki toimii Porissa ja tarjoaa palveluitaan ensisijassa porilaisille ovat ympäristökuntienkin asukkaat tervetulleita.

Lisätietoja käyttömestarilta,
puhelin 044 701 1201