Porin Videotuki

Tietoa ja palveluja

Porin Videotuki

Laitevuokraus

Editointi

Digitointi

Yhteystiedot

Asiakasryhmille

Kouluille ja oppilaitoksille

Kaupungin
virastoille ja laitoksille

Porilaisille

Opiskelijoille

Porin videotuki

Kouluille ja oppilaitoksille

Porin Videotuki tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille videotekniikan resursseja, joiden ylläpito ei ole tarkoituksenmukaista niille itselleen.


Koulut voivat käyttää Videotuen mahdollisuuksia hyödykseen laajasti. Kuvaustilanteisiin voi vuokrata välineitä yksittäisestä mikrofonista aina täydelliseen kuvauskalustoon asti. Kaikki tarvittava laitteiden käytönopastus ja vaikka puhelintuki on mahdollista.


Editointiyksiköt ovat myös koulujen käytettävissä. Viiden yksikön tarjoamista mahdollisuuksista räätälöimme kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopivan ratkaisun. Editointitilanteissa käyttömestari on aina paikalla.

 

Ja vaikka laitevuokra tai editointi eivät olisikaan ajankohtaisia voi Videotuesta aina kysyä apua ja neuvoja videotekniikkaan liittyen.


Lisätiedot käyttömestarilta,

puhelin 044 701 1201